نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر نفت آبادان؟

نتیجه دیدار استقلال برابر نفت آبادان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1664

گزینه دوم:

برد نفت آبادان

تعداد پاسخ: 182